Jan van IJzendoorn over Sonnenwald


Sonnenwald, dit werk is gemaakt voor het 100-jarig bestaan van Van Luijn Natuursteen, 2006
Sonnenwald, dit werk is gemaakt voor het 100-jarig bestaan van Van Luijn Natuursteen, 2006

Titel: Sonnenwald, dit werk is gemaakt voor het 100-jarig bestaan van Van Luijn Natuursteen

Materiaal: graniet (nero africa & azul bahia), water, brons en een elektrische pomp

Afmeting: 200 x 200 x70 cm

Detailfoto Sonnenwald, 2006
Detailfoto Sonnenwald, 2006

Omschrijving kunstwerk:

Driehoekig granieten water bassin met draaiende bol

Achterliggende gedachte:

Samenvattend landschap waarbij licht en materie via de concrete en tastbare werkelijkheid transformeren naar een subtiele wereld waarbij de afzonderlijke elementen in een nieuwe landschappelijke ‘setting’ ook als deel van iets heel groots gezien kunnen worden.

Beschrijf het meest spannende/kritieke/uitdagende moment tijdens het vervaardigingproces?

Dat moment was toen de bol voor het eerst in het water ging draaien….

Detailfoto Sonnenwald, 2006
Detailfoto Sonnenwald, 2006

Geef een korte beschrijving van je werk ondervindingen met natuursteen.

Traag weerbarstig materiaal dat de aarde als bodem en oerbron in verschillende en verscheidene gedaanten kan representeren en dat zijn geaardheid pas na langdurige omgang ermee een beetje prijsgeeft. Niet alleen vanwege leeftijd geeft het dit stukje bij beetje prijs maar ook als zware harde en kwetsbare materie…..Het duurt al met al heel lang voor het zich naar je hand laat zetten en dan nog blijft het nog een eigen onwrikbare wil en schoonheid hebben. Geduld, zorgvuldigheid en gerichte krachtsinspanning zijn een voorwaarde om er goed mee om te kunnen gaan. Het is een prima remedie tegen stress en het bevordert onthaasting. Je kunt er gemakkelijk 100 jaar oud mee worden als je het goed weet te gebruiken.

Bekijk hier het artikel over alle kunstprojecten die gemaakt zijn bij van Luijn Natuurstseen in 2006: BEELDKwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst: Een tropische verrassing in de stad van Flipje, door Antonie den Ridder